Informationsträff om studiecirkeln "När jag inte längre är med"

Informationsträff om studiecirkeln "När jag inte längre är med"

Beteendevetenskap

Måndagen 5 nov måndag. 19.00-20.00
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Glimmervägen 6 i Lund.

FUB i Lund kommer under hösten 2018 starta en studiecirkel för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Studiecirkeln bygger på ett material framtaget av Bräcke Diakoni i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och är ett sätt för föräldrar att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i samma situation.

Anmälan sker på denna sida. Studiecirkeln kommer att vara gratis att delta i och materialet som cirkeln kommer att bygga på kan du läsa mer om här: https://bit.ly/2yesRIJ .

Tid och plats för cirkeln bestäms på informationsträffen den måndagen den 5 november.
Alla är välkomna, även du som inte är medlem i FUB.

Ansvariga cirkelledare är Anne Jönsson och Siv Bergström Stanzel.

Välkommen!