Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan
Glimmervägen 6, Lund
Kostnadsfritt, lättare fika ingår.
Föreläsare: Lena Nylander, vuxenpsykiater och forskare med lång erfarenhet av arbete med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan autism, och psykisk ohälsa. Lena Nylander arbetar idag i region Skånes VUB-team, ett team för konsultation kring vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden.
Program:
13.30 – Inledning av Vuxenskolan och FUB.
13.40 – Intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning– vad är det?
14.00 – Åldrande och intellektuell funktionsnedsättning.
14.45 – Paus med förtäring.
15.00 – Åldrande och intellektuell funktionsnedsättning (fortsättning).
16.00 – Avslutning.
Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningen.
Anmälan sker här på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida. Medlemmar i FUB har företräde. Vänligen ange i anmälan om du är medlem i FUB. Sista anmälningsdag är tisdagen 30 oktober, bekräftelse om att du har fått en plats skickas via mail senast 15/11.