Hantverk & konst

Knyppling är en form av handarbete och används för att tillverka spets. Att knyppla kan liknas vid en avancerad flätning. Trådarna lindas på knyppelpinnar. Sedan korsas och vrids trådarna så att olika mönster bildas på spetsen.

Innehåll
Vi knypplar Vadstenaknyppling och går efter en kursplan som Svenska Spetsar i Vadstena tagit fram. Vi använder en knyppeldyna med rulle där mönster och trådar fästs med knappnålar. Traditionellt knypplar man med lingarn i olika grovlekar. Vi använder både klassiskt vitt garn och roliga färger beroende på vad vi skapar.

Den här studiecirkeln passar både dig som är van knypplare och nybörjare. Är du nybörjare får du Svenska Spetsars övningsmönster att börja med och ledaren hjälper dig att få grunderna på plats. Därefter jobbar du mer självständigt med mönster du själv väljer. Ledaren visar olika moment både enskilt och för hela gruppen och hjälper varje deltagare på rätt nivå. I gruppen hjälps vi åt att inspirera och utbilda varandra genom att visa upp våra arbeten och metoder. Vi samtalar om vad vi gör och delar vår kunskap genom att lösa svårigheter tillsammans.

Datum för träffar
Vi träffas varannan vecka, jämna veckor, med start 7 september. Vecka 44 tar vi höstlov (2 november) och träffas inte.

Material och utrustning
Ta med dig egen knyppeldyna, pinnar och vanliga tunna knappnålar. Mönster och garn kan du köpa av Malin på plats. Du hittar både nya och begagnade knyppeldynor online.

Kurslitteratur
Kursboken är ”Knyppling” av Föreningen Svenska Spetsar från Natur och Kultur förlag (ISBN978-91-27-12058-7). Den kan köpas på Svenska spetsars hemsida, eller på internetbokhandel.

Kursledare
Malin har knypplat i ca 15 år. Hon har kontinuerligt gått olika kurser, både under terminerna och intensivkurser i Vadstena under olika sommarveckor, både fortsättningskurs, fördjupningskurs och kurs i montering av spets. Malin knypplar mest Vadstenaknyppling, men har också på senare tid börjat nosa på andra varianter av knyppling.