Djur, natur & miljö, Övrigt

Kursen skall ge meteorologiska användarkunskaper för lantbruket och dess behov av kunskap på området. Efter kursen skall man också bättre kunna utnyttja SMHI lantbruksväder och ha förståelse för meteorologi.

Momentet i synoptisk meteorologi ger dig som användare fördjupad förståelse för väderkartan och dess tolkning. Detta för att kunna fatta taktiska beslut för lantbrukets olika verksamheter.

Man kan enligt undersökningar konstatera att det finns ett stort behov av väderinformation enligt de lantbrukare som deltagit i studierna. För både sprutning och skörd erhölls generellt höga värden över hur mycket väderinformationen påverkar lantbrukarens planering och framförhållning.

Korrelationsberäkningarna för skörd visar att det för de flesta grödor finns en positiv korrelation mellan mängden väderinformation och möjligheterna att uppnå högre kvalitet

LEDARE
Petter Magnusson är Folkhögskollärare och lärare i hållbart samhälle. Han har Arbetat i Vuxenutbildning och Folkbildningen i 25 år. Han har fått sin utbildning I meteorologi och färdplanering i Flygvapnet.