Språk

"Ni talar bra latin" - populärvetenskaplig inledning.

Vi känner alla till inte bara bevingade ord på latin, utan också massor med låneord. Med utgångspunkt i det vill kursen lära oss en hel del elementärt latin och även någon om romarspråkets plats i historien. Vi går även in på språk- och ordhistoria.

Kursen passar såväl nybörjaren som den som besitter en del grundkunskaper, eftersom det finns möjlighet att lägga till några extra introduktionstillfällen vid behov.

Max 150 kr för kurslitteratur tillkommer.

Varmt välkommen!