Språk

"Ni talar bra latin" - populärvetenskapling inledning.

Vi känner alla till inte bara bevingade ord på latin, utan också massor med låneord.

Med utgångspunkt i det vill kursen lära oss en hel del elementär latin och även någon om romarspråkets plats i historien. Vi går även in på språk- och ordhistoria.