Språk

"Ni talar bra latin" - populärvetenskaplig inledning.

Vi känner alla till inte bara bevingade ord på latin, utan också massor med låneord.

Med utgångspunkt i det vill kursen lära oss en hel del elementärt latin och även någon om romarspråkets plats i historien. Vi går även in på språk- och ordhistoria.

Max 150 kr för kurslitteratur tillkommer.