Språk

Latin är inte bara ett av de ”döda språken” utan lever i hög grad: i de romanska dotterspråken, och i det internationella ordförrådet. Att franska och italienska har utvecklats från latin känner många till, men visste du att drygt hälften av alla ord i engelskan kommer från latin, och nästan lika många i svenskan?

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i latin, samt en djupare förståelse för hur romarriket kunde ge upphov till flera moderna språk som är så lika, men ändå så olika.

INNEHÅLL
Kursen börjar med en populärvetenskaplig inledning och en översikt över latinets grammatik, samtidigt som vi jobbar på att bygga upp vårt ordförråd. Mycket kan du redan! För visst känner du igen ord och uttryck som carpe diem, vice versa och anno domini, för att inte tala om bonus, agenda och datum.

Vi använder ett brett urval av latinska texter för att förstå språkets storhet: en beskrivning av Lund på 1500-talet, utdrag från Bayeux-tapeten eller den katolska begravningsmässan - latinet går som en röd tråd genom hela Europas historia ända in i nutiden. Det dyker även upp en och annan kortare text på franska eller italienska som jämförelsematerial.

Ibland kan vi lämna kurslokalen och ta en promenad genom Lund för att studera latinet i det offentliga rummet: orden på universitetsbyggnadernas väggar, en dikt på en gammal gravsten eller de okända skyltarna på Tegnérplatsen. Följ med du också!

FÖRKUNSKAP
Detta är en nybörjarkurs som inte förutsätter några förkunskaper. Den passar även som repetitionskurs för dig som läst latin för längesedan och vill fräscha upp kunskaperna, samtidigt som du får nya insikter genom de språkhistoriska inslagen.

MATERIALKOSTNAD
Max 150 kr för kurslitteratur tillkommer.

Varmt välkommen!

KURSLEDARE
Kursledaren Gunnar Graumann har ägnat större delen av sitt liv åt latin, romanska språk och skönlitteratur för att kunna förmedla passionen för latinet och dess döttrar till dig som också brinner för språken och deras historia.