Hantverk & konst

Akryl blir mer och mer populärt eftersom det innehåller färre gifter om du jämför med andra fäger och för att det torkar snabbare. Under den här kursen kommer vi utforska de olika möjligheter som akryl ger oss.

Kursen är på öppen nivå, alla får jobba med egna projekt under ledning av läraren.

Lärare
Laura Bollati är från Italien. Har en master i konst. Bor och arbetar i Helsingborg.

Bra att veta
Du köper ditt eget material efter introduktion av ledaren. Efter avslutad kurs arrangerar vi en gemensam utställning och visar upp de målningar vi gjort under terminen.