Hantverk & konst

För dig som inte har någon tidigare erfarenhet men är nyfiken på och vill börja måla.
Målet är att ha roligt och få lust att måla mer.

Med gemensamma genomgångar och individuell handledning går vi igenom
Materialkunskap
Färglära
Bildkomposition
Färg och formövningar

Kursmaterialet köper och väljer du själv efter vilket område du önskar jobba med. Tips och råd får du under kursens gång. Annars finns en lista att få innan kursstart.

KURSLEDARE
Katarina Malmquist, konstnär som målar i olja och akvarell. Har haft ett flertal separat-,samlings- och jurybedömda utställningar sedan 2005.
Hemsida: www.katarinamalmquist.se