Djur, natur & miljö

Är du nyfiken på biodling? Välkommen till biodlarens år! Den här studiecirkeln följer bikupans naturliga rytm med målet att du efter två terminer ska vara redo för ditt första egna bisamhälle.

Du börjar med att gå ”Biodlarens höst” för att få dina teoretiska grundkunskaper. Under våren kan du sedan välja att fortsätta med ”Biodlarens vår”, då kursen flyttar ut till Brunnshögs bigård i nordöstra Lund för att bli mer praktisk.

INNEHÅLL
Biodlarens höst består av 5 träffar i Studieförbundet Vuxenskolans undervisningslokaler på Gastelyckan i Lund. Vi träffas onsdagar 18.00-20.30 med en paus i mitten.

Vi använder vi boken ”Bin till nytta och nöje” som grund och går igenom ett kapitel per träff. Boken skaffar du själv före kursstart, se tips nedan. Cirkelledaren kompletterar också med egna bilder, länktips och kanske ett och annat videoklipp. Upplägget för träffarna blir alltså följande:

Träff 1 - Introduktion och genomgång av bikupans invånare: drottningen, drönarna, arbetsbina.

Träff 2 - Höst, vinter och vår i bigården

Träff 3 - Sommartider: Försommar, högsommar och sensommar

Träff 4 - Honung! samt Att bygga en biram

Träff 5 - Bina som pollinatörer. Var ställer man en bikupa? Honungsprovning.

KURSLITTERATUR OCH MATERIALKOSTNAD
Kursen utgår från den populära boken Bin till nytta och nöje av Carl Otto Mattson. Du skaffar den själv, helst före kursstart. Du hittar den lätt hos stora internetbokhandlar för ca 390 kr och även i bokhandeln. Den senaste upplagen är den sjätte i ordningen, men det går även bra att använda en tidigare upplaga om du föredrar att låna boken på bibliotek eller av en biodlande vän.

FÖRKUNSKAP
Biodlarens höst är en nybörjarkurs som inte kräver några förkunskaper alls.

PÅBYGGNAD
Fortsättningskursen Biodlarens vår kommer att erbjudas under vårterminen för dig som vill fortsätta.

KURSLEDARE
Kursledaren Birger Emanuelsson har 40 års erfarenhet av biodling. Han har bland annat arbetat på Naturskolan i Malmö och har sina egna bin på odlingsområdet på Brunnshög i Lund.

BRA ATT VETA
Under hösten -21 gäller särskilda hygienregler i våra lokaler. För att undvika smittspridning, och därmed en nedstängning av verksamheten, behöver samtliga deltagare och cirkelledare ta stort ansvar. Följ de anvisningar som anslås i lokalerna, och framför allt: stanna hemma om du har förkylningssymptom eller har träffat någon med covid-19. Detta kan rädda någons liv.