Prova på: Självmedkänsla i Lund

Prova på: Självmedkänsla i Lund

Hälsa & välbefinnande, Övrigt

Självmedkänsla handlar om att ge dig själv tröst när du har det svårt. Det är förmågan att behandla dig själv som du skulle behandla en anhörig eller nära vän som behöver stöd, tröst eller omsorg. Stötta och trösta dig själv i stället för att kritisera.

SJÄLVMEDKÄNSLA GÅR ATT TRÄNA
Psykologiprofessor Kristin Neff och psykolog, psykoterapeut Christopher Germer har utvecklat en 8-veckors kurs för träning i självmedkänsla, Mindful Self-Compassion, MSC.

Under kursen tränar du din självmedkänsla med hjälp av övningar i mindfulness och kärleksfull vänlighet. Dessutom undersöker du dina värderingar, övar dig i att möta svåra känslor, utforskar utmanande relationer samt odlar förmågan att glädjas och känna njutning och tacksamhet.

Forskning visar på att träning i självmedkänsla leder till
· Ökad livstillfredsställelse
· Ökat mod till förändring – mindre rädsla för att misslyckas
· Ökad medkänsla med sig själv och andra
· Ökad närvaro i livet
· Minskad nedstämdhet, ångest och stress
· Minskad prestationsångest och självkritik

PROVA-PÅ-DAG
Under prova-på-dagen berättar Ingrid Kalicka om självmedkänsla, hur hög eller låg grad av självmedkänsla påverkar oss och hur vi kan träna vår egen förmåga. Tillsammans gör vi även några enkla självmedkänsleövningar. Inga förkunskaper krävs.

LEDARE
Ingrid Kalicka är utbildad journalist. Hon har själv praktiserat självmedkänsla sedan 2013. Ingrid är utbildad i MSC, Mindful Self-Compassion, självmedkänsla, av en av grundarna, psykolog, psykoterapeut Christopher Germer. Ingrid är även utbildad ledare i mindfulness sedan 2010.

BRA ATT VETA
Bekväma och mjuka kläder är lämpligt. Medtag lunch.