Hälsa & välbefinnande

Qi står för livsenergi som är nödvändig för alla livsprocesser i naturen och som, när det gäller oss själva, vi kan påverka med vår andning, med rörelser och med våra tankar.

På kursen lär vi oss ett mjukt rörelseprogram som grundar sig på detta. Rörelserna ger oss mer energi, ökar vår känsla av välmående och ger oss ett inre lugn.

Övningarna bygger bland annat på vårt akupunktursystem, så vi pratar också lite om detta och dom grundläggande principerna för Qi Gongen.

Med meditation hittar vi balans och kontroll över vårt sätt att tänka samt stärker våra upplevelsers kvalité.