Hälsa & välbefinnande

Känner du dig ofta otillräcklig? Sätter du oftast andras behov före dina egna? Har du lätt att känna medkänsla med andra när de har det svårt, men kritiserar dig själv när du är i samma situation? På den här kursen får du lära dig att ge dig själv medkänsla och lära dig nya sätt att förhålla dig till dig själv när du har det svårt.

SJÄLVMEDKÄNSLA GÅR ATT TRÄNA
Psykologiprofessor Kristin Neff och psykolog, psykoterapeut Christopher Germer har utvecklat en 8-veckors kurs för träning i självmedkänsla, Mindful Self-Compassion, MSC.

Under kursen tränar du din självmedkänsla med hjälp av övningar i mindfulness och kärleksfull vänlighet. Dessutom undersöker du dina värderingar, övar dig i att möta svåra känslor, utforskar utmanande relationer samt odlar förmågan att glädjas och känna njutning och tacksamhet.

Forskning visar på att träning i självmedkänsla leder till
• ökad livstillfredsställelse
• ökat mod till förändring – mindre rädsla för att misslyckas
• ökad medkänsla med sig själv och andra
• ökad närvaro i livet
• minskad nedstämdhet, ångest och stress
• minskad självkritik

LEDARE
Ingrid Kalicka är utbildad journalist. Hon har själv praktiserat självmedkänsla sedan 2013. Ingrid är utbildad i MSC, Mindful Self-Compassion, självmedkänsla, av en av grundarna, psykolog, psykoterapeut Christopher Germer. Ingrid är även utbildad ledare i mindfulness sedan 2010.

BRA ATT VETA
Bekväma och mjuka kläder är lämpligt. I kursen ingår en halvdags retreat.