Historia & Konsthistoria

Kursen ges på önskemål från de som följde Steg 2-kursen förra terminen, men passar alla som vill fördjupa sig lite mer i de teman kursen behandlar. Den förutsätter att deltagarna har stiftat viss bekantskap med dessa teman förut.

INNEHÅLL
Fokus i kursen kommer att ligga på mantalslängder, mönstringsrullor (soldatforskning) och domböcker. Särskild tonvikt kommer att ligga på att integrera dessa källor med vanliga kyrkböcker, men också på strategier för att läsa gammal handskrift. Därutöver kommer vi även se på hur kartor och olika typer av fastighetsarkiv kan sprida ljus på hur och var våra anor levde. Kostnad för abonnemang hos Arkiv Digital tillkommer.

BRA ATT VETA
Litteratur ingår inte i priset men kan köpas av oss.

KURSLEDAREN
Kursledare är Dag Oredsson, universitetslärare, hembygdsforskare och mångårig studiecirkelledare i olika typer av släktforskningskurser på nybörjar- och påbyggnadsnivå.