Historia & Konsthistoria

Fördjupningskurs i släktforskning med fokus på indelta soldater, båtsmän och värnpliktskort. De flesta av oss möter förr eller senare soldater bland våra anfäder. Det kan handla om husarer, ryttare, artillerister, infanterister eller båtsmän. I bästa fall hittar vi dem också i en mönstringsrulla, men sen blir det inte så mycket mer. Här tar vi ett steg längre och fördjupar oss i vad våra förfäder fick uppleva på övningsfälten eller under Karl XII:s krigståg och Gustav III:s Ryska krig, hur ett rusthåll fungerade och även om när indelningsverket ersattes av värnplikten.

Deltagare förväntas ha grundläggande kunskaper i släktforskning och helst även ett par, tre indelta soldater i släkten som kan användas i de praktiska övningarna.
Som kurslitteratur använder vi oss av boken Soldatforska av Lars Ericson Wolke.

Kurserna kan komma att ges på distans/zoom beroende på de då gällande riktlinjerna.