Somatic Movement 15-100 år i Lund

Somatic Movement 15-100 år i Lund

Dans

12 ggr á 45 min, 1 050 kr (öppen nivå)
Lärare: Frida Furebring

Vi utgår från Simonsson-teknik och använder oss av medvetande kroppsrörelser där vi även blandar in lite yoga. En mindfullness-klass med full fokus på oss själva!