Hantverk & konst, Övrigt

Svartsmide intensivkurs

Våra nya halvdagskurser passar dig som vill testa på svartsmidet och se om det är något du vill utforska mer i en längre kurs. Under en eftermiddag får du lära dig grunderna i smide och träffa likasinnade.

Ässjan brinner och järnet värms upp på en smideshärd med kol och luftinblåsning. Smidestemperaturen för järn är mellan 800-1000?C. Sedan gäller det att smida medan järnet är varmt. Med hammaren och städet formas järnet till olika föremål.

Lär dig smida på gammalt vis.

Det finns hammare, arbetshandskar och skyddsglasögon, hörselskydd att låna.

Kurserna hålls i den Gamla Smedjan på Kulturen i Lund.

LEDARE
Robin har hållit på med smide i många år. Han har arbetat som cirkelledare i svartsmide i ca 8 år. Han har också varit anställd på Kulturen och ansvarig för den gamla smedjan.