Hantverk & konst

Svartsmide intensivkurs

Våra nya halvdagskurser passar dig som vill testa på svartsmidet och se om det är något du vill utforska mer i en längre kurs. Under en eftermiddag får du lära dig grunderna i smide och träffa likasinnade.

Ässjan brinner och järnet värms upp på en smideshärd med kol och luftinblåsning. Smidestemperaturen för järn är mellan 800-1000?C. Sedan gäller det att smida medan järnet är varmt. Med hammaren och städet formas järnet till olika föremål.

Lär dig smida på gammalt vis.

Kurserna hålls i den Gamla Smedjan på Kulturen i Lund.

Det finns hammare, arbetshandskar och skyddsglasögon, hörselskydd att låna.

LEDARE
Robin har hållit på med smide i många år. Han har arbetat som cirkelledare i svartsmide i ca 8 år. Han har också varit anställd på Kulturen och ansvarig för den gamla smedjan.