Textil verkstad varannan vecka 60+ i Lund

Textil verkstad varannan vecka 60+ i Lund

Textil verkstad innebär att ledarna behärskar flera olika tekniker.
Du väljer själv vilket hantverk du vill arbeta med.

Välj mellan vit-, ylle- och pärlbroderi,
frivoliteter, knyppling,
filet-pinnspets, näversöm, fl amsk
bildvävning, stickning, lappteknik,
patchwork m.m.