Humaniora

Visste du att det går att luras och vilseleda med statistik? Det är klart att du vet. Vi ser dagligen hur statistik används i nyheter, reklam och politiska debatter. Ofta ger den oss tydlig och bra information om hur läget ser ut. Ibland är den vilseledande, med syftet att manipulera. Ibland är statistiken använd på fel sätt. Den som använder statistiken vet inte hur siffrorna ska tolkas eller vad de egentligen säger. Hur skiljer du bra statistik från dålig?

I den här kursen får du lära dig vad statistik är, hur statistik kan användas och hur det inte kan användas. Vi går igenom en checklista för att kritiskt granska statistik. Den här checklistan kan du sedan använda dig av varje gång du ser statistik och vill ställa kritiska frågor till den. Vi går igenom vanliga fallgropar och missförstånd och hur vi undviker dem. Dagen avslutas med en workshop där vi tittar på olika exempel på hur statistik används och diskuterar dessa. De kursdeltagare som vill ta med sig egna exempel på statistik att diskutera är välkomna att göra det.

Att vi ska lära oss om statistik på ett lättillgängligt och roligt sätt är centralt i kursupplägget. Fokus ligger på hur statistik används och tolkas. Inga förkunskaper i matematik krävs.

Efter avslutad kurs får alla kursdeltagare ett diplom.

Ledare
Kursen leds av Charlotte Ovesson som är konsult inom jämlikhet och statistik. Hon har bland annat arbetat med att ta fram rapporter för offentlig sektor och har lång erfarenhet av leda interaktiva och pedagogiska workshops.