Vi tar dans och rörelse till en högre nivå när kropp, sinne och känslor rör sig i samklang. I denna workshop utforskar vi hur det är att röra sig och dansa utifrån hur vi mår och känner. Vi lämnar ramarna för rörelser och dans och låter våra kroppar guida oss istället.

Som stöd i vårt utforskandet spelas musik som triggar våra känslor och rörelser till frigörelse.

Klassen kommer börja med mindfulness, kroppsscanning, yoga och lätta rörelser, för att sedan utforska vidare våra egna rörelsemönster individuellt så väl som med andra (om så önskas). Vart rörelserna och klassen tar oss vet bara vi i gruppen. Kom med öppet sinne och låt oss utforska tillsammans!

Vad är Embodied Movement?
Embodied Movement är en kroppsbaserad mindfulness träning, som kan vara allt från enkla rörelsemönster till dans. Allt för att engagera och utmana din kreativa potential. Embodied Movement kan hjälpa till att bearbeta emotioner och mentala stadier, så som ångest, stress, depression, fixerade tankar och känslor.

Med en kontinuerlig träning kan vi lära oss att vara bli medvetna om nuet och därmed agera utefter det, istället för att agera utefter våra tidigare betingade mönster.

Det handlar inte om att lära sig dansa utan att aktivera och utmana dina sinnen, samt utvidga din uppmärksamhet och medvetenhet genom att uttrycka oss kreativt.

Vi kommer också att utforska interaktion med andra för att utforska och fördjupa samförstånd och gemenskap.

Klassen är:
90 min
15+