Lättläst version saknas

Seniorhälsa

Tillsammans med författaren och hälsopedagogen Stina Willquist erbjuder vi ett stort urval av föreläsningar och workshops riktade till seniorer.

FÖRELÄSNINGAR: 1 timme

Seniorhälsa

Vår hälsa består av flera dimensioner och förändras genom livet. Föreläsningen tar upp faktorer som fysisk aktivitet, kost och sömn och hur dessa faktorer ändras genom livet. Fokus ligger på hur vi kan stärka dessa faktorer för att må så bra som möjligt.

Fördjupande föreläsning om fysisk aktivitet för seniorer

När vi rör på oss mår vi bra. Vi behöver röra på oss för att kropp och sinne ska fungera på bästa sätt. I denna föreläsning tar vi upp hur vår kropp ändras genom åren och hur vi kan träna på olika sätt för att stärka kroppen bland annat genom konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning och balansträning.

Fördjupande föreläsning om Kost för seniorer

Råden om hur vi ska äta förändras hela tiden utifrån olika forskningsrön. Föreläsningen tar upp de nyaste kostråden och vad vi som seniorer ska tänka på i vår kost.

Fördjupande föreläsning om Stress och stresshantering

Stress är den största faktorn för ohälsa i dagens samhälle. Föreläsningen tar upp vad som stressar oss och hur vi kan lära oss att hantera vår stress på bästa sätt.

Fördjupande föreläsning om Sömn

För att ha en optimal hälsa behöver vi vår sömn. Och ändå kan det vara så svårt med just sömnen. Genom åren förändras våra sömnvanor och våra sömnbehov. Föreläsningen tar upp hur vi kan optimera möjligheterna för att sova så bra som möjligt.

Fördjupande föreläsning om Massage

Vi människor är gruppdjur och är beroende av varandra. Beröring är livsviktig för vår hälsa. Föreläsningen tar upp beröring och taktil massage både teoretiskt och praktiskt.

WORKSHOPS: 3,5 timmar

Alla föreläsningar inom Seniorhälsa finns även som workshop. Där går vi djupare in på varje ämne och provar själva på de olika metoderna.