Språkträning

Karlstadsmodellen

Modellen lämpar sig till exempel för dig med språkstörning eller utvecklings-/perceptionsstörning, men är inte avgränsad till ålder eller diagnos. I Karlstsdsmodellen ingår kurskonceptet ”Steget före”. 

AKK

Jeanette Persson, handledare i språk och kommunikation erbjuder föreläsningar kring AKK - alternativ och kompletterande kommunikation. Bildstöd, tecken och skrift räknas som AKK och kan vara ett komplement till din kommunikation.