Tillbaka

Om höstens verksamhet

FYSISKA TRÄFFAR

Nu har Regeringen och Folkhälsomyndigheten i två successiva steg börjat släppa på restriktionerna och det innebär att vi äntligen kan starta upp folkbildningsverksamhet med fysiska träffar igen, men självfallet med fortsatt stor försiktighet. 

SV:s hållning:

  • Vi förhåller oss till myndigheters regler och rekommendationer.
  • Vi gör en förflyttning från ”ta ett än större ansvar för att begränsa smittspridningen än vad myndigheternas regler och rekommendationer anger” till ”ta ansvar för uppstart av vår samhällsviktiga verksamhet efter pandemin". 
  • SV har nu en aktiv hållning med planeringsförutsättningar, så långt det är möjligt, att återgå till en mer normaliserad verksamhet vilket inkluderar fysiska träffar.

För inomhusarrangemang kommer deltagarantalet fortsatt att avgöras genom säkra avstånd och tillgång till ytornas storlek. 

Personligt ansvar
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel vilket är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus. Tydlig information ska finnas för max antal personer i kurs- och utbildningslokaler. Likaså ska där finnas en genomtänkt plan för alla verksamheter med tydliga avstånd vid såväl fikapauser som in- och utpassering ur kurslokaler och byggnader, allt för att undvika köer och trängsel. 

SV Lundabygden håller semesterstängt vecka 27-31 men vi vill uppmana både dig som enskild kurs- och cirkelledare/deltagare samt er alla som är våra grund-, medlems- och samverkansorganisationer att planera för start av fysiska träffar igen efter semestrarna. Då kommer där också att finnas än mer aktuell och relevant detaljerad information att ge om maximalt antal deltagare per lokal, avstånd m.m. 

SV Lundabygden önskar alla våra ledare, deltagare, föreningar och samverkansparter en riktigt GOD SOMMAR!

Med vänliga hälsningar SV Lundabygdens styrelse och personal.