Organisationer


Samarbete skapar engagemang!


studiecirkel

Låt oss hjälpa er organsation. Vi vet att det ”livslånga lärandet” i organisationer och föreningar skapar engagemang och stödjer den demokratiska processen.

Vi har färdiga utbildningskoncept i organisations- och föreningskunskap men vi kan också  skräddarsy utbildningar efter din organisations speciella behov. Studieformen kan vara seminarier, studiecirklar, utställningar, arrangemang eller öppna diskussionsforum.

Vi erbjuder ett pedagogiskt stöd till organisationer och föreningar.

Kontakta oss redan idag!

046-211 70 80 
lundabygden@sv.se