Arena för samtal Lund

Arena för samtal är Studieförbundet Vuxenskolans koncept för ny kunskap och samtal i aktuella ämnen. Arena för samtal finns i hela Sverige och det är den lokala avdelningen som  bestämmer ämnen. Alla samtal är gratis och arrangeras på SV Lundabygden, Glimmervägen 6 i Lund. Föranmälan är obligatorisk.

Arena för samtal - våren 2019

 

7/3 18.00-20.00: Vägval Lund

Ett visionärt samtal mellan representanter från den politiska majoriteten och minoriteten i kommunen. Varje deltagare får 15 minuter att lägga fram sin politiska vision för att sedan övergå i ett lösningsfokuserat samtal hur vi tillsammans kan jobba framåt på lokal nivå. Medverkande: Politiker från de olika blocken i Lund och representanter från civilsamhället.

4/4 18.00-20.00: Vart är EU på väg?

Inför valet till Europaparlamentet tar vi tempen på EU. Hur stabil grund står samarbetet på och vilka är de svåraste frågorna att lösa under de kommande åren?

Medverkande: Forskare och utrikespolitiskt engagerade.

9/5 18.00-20.00: Männens roll i arbetet för jämställdhet

Diskussionen kring jämställdhet är fortsatt stark i samhällsdebatten. Under det här samtalet lyfter vi fram männens roll i arbetet. Kvällen inleds med en föreläsning från Män för jämställdhet och tas sedan vidare av en panel med olika perspektiv på frågan.