Folk i Lund

Folk i Lund är SV Lundabygdens podcast som lyfter fram människors drivkrafter. Vi är som folkbildande organisation nyfikna på vad som gör att människor engagerar sig för saker. Folk i Lund spelas in inför publik på olika evenemang och publicerar oregelbundet här på sidan och där du hittar podcasts.

Folk i Lund # 1  - Reza Rezaie & Märta Råberg

I detta första avsnittet av Folk i Lund träffar vi Reza Rezaie och Märta Råberg, två personer som lägger stora delar av sin tid på att hjälpa människor som har flytt till Sverige att få stanna. Med stort engagemang jobbar de, ofta i motvind, för att stötta några av de som har det svårast i samhället. Det blev ett ärligt samtal om drivkrafter och drömmar i en svår tid.