Teater över gränserna

Projektet Teater över gränserna bygger på en samverkan mellan Kreativa Akademins Teater som arbetsmetod, ett strukturerat arbete på daglig basis mot ett gemensamt mål, och Lunds Fontänhus beprövade modeller som IPS och SE.

Vem kan vara med:

Den som vill till en förändring i sitt liv och komma närmare arbete eller studier och uppbär ersättning från Försäkringskassan, Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen. 

Erfarenhet av teater är inget krav.

Hur går jag tillväga:

Har du en person som är intresserad av projektet bör följande saker göras. Maila projektledaren Magnus Nylander, magnus.nylander@sv.se.

Vi bokar ett möte för att tillsammans undersöka förutsättningar och behov för att kunna medverka i projektet.

Om deltagaren får sin ersättning från försäkringskassan eller socialförvaltningen behövs ett intyg på vilken ersättning personen har. Intyget kommer att skickas in till ESF och SCB för att säkerställa att deltagaren kan vara med.