Vår framtid

Vår framtid är ett kommande studiematerial på lättläst om FN:s 17 hållbarhetsmål. Med materialet vill vi öka kunskapen om hållbarhet bland målgrupper som behöver ett enklare språk för att ta till sig informationen.

Projektet är finaniserat av Sida och kommer finnas tillgängligt från och med hösten 2020.