Tillbaka

Att åldras i främmande land

Många äldre drabbas av demenssjukdomar och har svårt för att minnas. För att väcka minnena till liv används filmer utan tal men med musik och mustiga bilder.

Filmerna är producerade av Git Johansson från Malmö i samarbete med Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan. För mer information, kontakta oss: 040-10 01 60 eller maila: malmo@sv.se

Läs mer här!