Tillbaka

En introduktion i E-listor för SPF Seniorer i Skåne

Torsdagen den 8 februari genomförde kursledaren Dan Östergaard från SeniorNet I Malmö tillsammans med verksamhetsutvecklaren Laila Callegari sin första introduktion i hantering av e-listor för SPF Seniorerna i Skåne.

Introduktionen var ett samarrangemang mellan SV regionen, SV Malmö och SPF Seniorerna i Skåne. Det blev en halvdag med många kloka frågor och breda leenden. De 13 deltagarna har olika funktioner i respektive förening. Vår förhoppning är att vi till nästa introduktionstillfälle har fått lite feedback från deltagarna så att vi kan genomföra förbättringar där det finns behov. Tanken är att genomföra introduktionen vid ytterligare två tillfällen i Skåne.

Avslutningsvis vill vi tacka Dan och alla kloka deltagare för en givande och glädjefull förmiddag!