Tillbaka

Schema VT 2019

Tisdag 5/3 (18:00 – 20:00) - Svenska skolan
Första tillfället fokuserar vi på att lära känna varandra och även prata om den svenska utbildningsmodellen. Vad händer efter grundskolan exempelvis? Vad krävs för att vara behörig inför gymnasiet, universitet, yrkesutbildning eller folkhögskola?
Tisdag 19/3 (18:00 – 20:00) - Försörjningsmedel
Hur gör du för att börja studera, vad finns det för utbildningar och hur fungerar Centrala studiestödsnämnden (CSN)? Vad krävs för att en ska kunna söka studiemedel, kan en även jobba under ens studietid och kan en få försörjningsmedel som praktikant?
Tisdag 2/4 (18:00 – 20:00) - Psykisk ohälsa
Under den här träffen pratar vi om psykisk ohälsa och vad man som förälder kan få för stöd, både när det gäller vuxna och barn. Vilka organisationer och föreningar finns det och hur får en ett stöd? Hur kan skolan hjälpa till? Vi går även igenom olika tips och råd för att förebygga psykisk ohälsa.
Tisdag 23/4 (18:00 – 20:00) - Utanförskapet
Under denna träffen kommer vi att prata om känslan av att inte passa in i samhället. Alla påverkas och hanterar det olika om/när vi känner att vi inte riktigt passar in i olika sammanhang. Hur kan det kännas och vart kan man få stöd?
Tisdag 7/5 (18:00 – 20:00) - Normer och rättigheter
Det kan vara svårt att veta sina rättigheter i samhället, inte minst som ny i Sverige. Vad skiljer rättigheter och lagar från de oskrivna regler som finns - och hur hantera man med dessa “skyldigheter”? Hur ser de osynliga reglerna ut och hur påverkar det oss på olika sätt, positivt som negativt?
Tisdag 21/5 (18:00 – 20:00) – Myndigheter
Vid detta tillfälle prata vi om hur det svenska samhället fungerar och är uppbyggt. Vem kontaktar man när det gäller olika ärenden? Vad har olika myndigheter för ansvar och hur kan vi få stöd/hjälp från olika myndigheter?
Tisdag 4/6 (18:00 – 20:00) - AVSLUTNING