Tillbaka

Grönt ljus från Allmänna Arvsfonden till projektet ”Integration på riktigt”

Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö har fått en tidig julklapp i form av projektbidrag på drygt 1,7 miljoner för att under två år jobba med ungdomar och integration med musiken som verktyg.

- Efter ett långt arbete med såväl förstudie som ansökan så känns det väldigt fint att få bifall och förtroende från Arvsfonden. Vår idé är hållbar och ligger väl i tiden, säger Christine Owman, projektledare, Studieförbundet Vuxenskolan.

Integration på riktigt

Behovet av olika integrationsprojekt är stort och detta projekt skiljer sig från många andra då vi vänder oss lika mycket till de som ska integreras i Sverige som de som finns här och ska ta emot för ett mer tolerant och öppet samhälle.

Under ett år hade Studieförbundet Vuxenskolan en förstudie som visade på att det fanns ett stort behov och ett intresse från såväl samhällets som ungdomarnas sida. Nu vill Studieförbundet Vuxenskolan med Arvsfondens hjälp arbeta för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar och därmed stärka demokratin på ett både kreativt och evidensbaserat sätt.

Målgrupp för projektet är högstadieungdomar som inte nås av musik- och integrationsprojekt i nuläget.

Kontaktperson: Christine Owman, projektledare (0708-932613) eller Carina Lännerberg, avdelningschef (0707-389889).