Tillbaka

Introduktion i dialogsduken

 

Tisdagen den 6 mars genomförde vi en introduktion i Dialogsduken för SPF Seniorerna Jägersro och Bulltofta styrelse. Dialogsduken är ett konkret verktyg där du som deltagare ges möjlighet att påverka till utveckling i din förening. Dialogsduken syftar till att skapa en ökad förståelse för föreningens verksamhet, utvecklingsbehov samt samlar upp reflektioner, förslag till utveckling och idéer. Träffarna är en interaktion där alla är involverade och tar fasta på deltagarnas reflektioner och förslag.

Vår förhoppning är att inspirera till att skapa bra verksamhet som bidrar till fortsatt bildning och utveckling.