Tillbaka

Kallelse till årsmöte

Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö kallar till årsmöte tisdagen den 21 mars kl 18.30

  • Stämmoförhandlingar
  • Förtäring

 

Valda ombud och övriga intresserade hälsas välkomna! Handlingar finns från och med den 10 mars i vår reception.

 

Obligatorisk anmälan senast den 13 mars till malmo@sv.se