Tillbaka

Rönnbäret - kom som du är

Vårdboendet Rönnbäret är ett av de boenden som vi samarbetar med kring Minns med musik. Sedan årsskiftet är de dessutom det första av Malmö stads boenden som är HBTQ-certifierade.

Jonas Niklasson och Gabriella Meldo är sektionschefer för Rönnbäret. De berättar att boendet gått igenom en process under ca ett års tid som involverat all personal. Detta har inneburit utbildning och övningar för att få in ett icke-normativt tänkande och peka på skillnader som finns nu jämfört med förr. På frågan vad detta innebär svarar Jonas att det handlar om att inte sätta människor i fack utan att istället anpassa sig efter individen. Att boendet ska vara öppet för alla oavsett sexuell läggning, religion eller kultur. Samt att det handlar om att tänka på hur man kommunicerar så att man ska våga berätta sin historia.

Arbetet handlar om ett öppet synsätt som ska vara naturligt och genomsyra allt man gör, från hur man bemöter de boende till hur man formulerar sina dokument.

Efter certifieringen hade man ett informationsmöte för både de boende och deras anhöriga. Det som är viktigt är att inte anta saker utan att lyssna aktivt och ställa öppna frågor.

Samarbetet med SV är något som uppskattas mycket av både boende och anställda. På Rönnbäret har man mycket aktiviteter och musik går hem hos de flesta. Men även här har man fått tänka till. Det går inte att förutsätta att alla gillar Evert Taube bara för att man tillhör en viss generation utan det gäller att även här ställa öppna frågor och lyssna aktivt.

Vi är stolta över detta samarbete och SV Malmö kommer under 2018 att inleda processen med att HBTQ-certifiera avdelningens anställda och förtroendevalda.