Tillbaka

Samarbete med jämställdhet och integration i fokus

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF) grundades 1970 och är idag en väletablerad ideell organisation som verkar för att driva jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, integration och kvinnors företagande framåt.

Hösten 2016 inleddes samarbetet med SV Malmö då föreningen flyttade in i lokalerna på Grynbodgatan vilket innebar en möjlighet för IKF att fördjupa och utöka sin verksamhet.

– Tack vare tillgången till fantastiska lokaler i centrala Malmö har vi kunnat utöka cirkelverksamheten där drygt 230 kvinnor i veckan deltar, säger verksamhetsledare Tatjana Ristovski. Tatjana och Clary Zendelova, kärnverksamhetsansvarig, är de som driver verksamheten framåt.

Förutom cirkelverksamheten driver IKF även ett flertal projekt. Bland annat Träffpunkt Lillith som är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och som syftar till att erbjuda en plattform för social, interaktiv gemenskap och stöd till kvinnor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

IKF är en viktig samhällsaktör inom ramen för integration och jämställdhet. Tatjana vill knyta ännu starkare band med SV, exempelvis kring gemensamma projektinsatser och genom dessa göra skillnad för ännu fler i samhället.

Foto: Lena Evertsson