Tillbaka

Sommaravslutning för den ideella föreningen Alhikma

Lördagen den 2 juni firade en av SV Malmö samarbetspartners, Alhikma, att sommaren är här. De hade sommaravslutning för en del av sin verksamhet, studiecirklar i hemspråk för ungdomar. Under hela läsåret erbjuder föreningen ungdomar under 18 år möjligheten att lära sig i arabiska på lördagar. Alhikma har även föreläsningskvällar riktade till vuxna invandrare, där de lyfter olika samhällsfrågor beroende på vad som är aktuellt och medlemmarnas intresse. Exempel på teman har varit svenska normer, hälsa och ekonomi.

Alhikma är en av SVs Malmös äldsta samarbetspartner. Samarbetet startades 1997 och snart kommer samarbetet utvecklas ytterligare. Till hösten startar Alhikma och SV Malmö studiecirklar tillsammans som riktar sig till föräldrar och andra närstående. Studiecirklarna handlar om hur de kan stötta sina barn som går i grundskolan på allra bästa sätt.

Glad sommar önskar Alhikma!