Tillbaka

SPF Seniorerna – en av våra största samarbetspartners

Sedan många år tillbaka har SV och SPF Seniorerna ett givande samarbete. Idag finns det 16 avdelningar i Malmö och de är samlade under SAM som är en samorganisation som biträder föreningarna i deras arbete och tillvaratar deras intressen.

Gunvar Grevstig är ordförande i SAM sedan 2014 och han berättar att de de även söker och bevakar kommunala anslag, fungerar som remissinstans i pensionärsfrågor och ansvarar för driften av föreningslokalerna på Baltzarsgatan.

Tillsammans genomför SV och SPF årligen drygt 100 cirklar och ett 70-tal kulturprogram för de ca 4500 medlemmarna. Gunvar tycker att erfarenheten just nu är att banden mellan SPF Seniorerna och SV stärks, bland annat genom de träffar som sker där båda organisationerna samtalar om hur vi ytterligare kan stärka vårt samarbete.

Vi träffade Gunvar tillsammans med cirkelledaren Anne Juhlin en höstdag i november. Anne är bland annat cirkelledare för en cirkel där 11 kvinnor träffas och samtalar om Konst och Kultur men även gör besök på konstmuséer och utställningar.

Det går inte att ta miste på glädjen att få träffas och prata med andra med samma intresse och vi är glada över att få vara en del i detta.