Nu hyllar vi Jonny Petersen!

Vi vill lyfta fram en av våra inspirerande cirkelledare, nämligen Jonny Petersen från föreningen Malmö Chan Buddhist tempel. Jonny har varit kursledare i vårt inspirationsprogram under många år, varit cirkelledare och föreläsare i föreningen och håller en kamratcirkel inom musik. Jonny har lyckats genomföra bra verksamhet för olika generationer och grupper där deltagarna haft möjlighet att bilda sig i en trygg, vacker och stillsam miljö med tid för reflektion.

Vi passade på att ställa tre frågor till cirkelledaren

- Var hämtar du din inspiration ifrån? 

- Genom att få använda min kreativa förmåga samt skapa möjlighet att få andra att växa som individer i en avslappnad och trygg miljö. Redan som liten tyckte jag om att finna nya sätt att utforska och gärna göra det tillsammans med andra människor. Att få igång den skapande kraften ger mig en inre glädje att fortsätta min resa som ledare. 

- Har du några råd/tips till någon som är ny i sin kurs/cirkelroll? 

- Att vara ödmjuk och dela med sig av olika kunskaper samt att vi är beroende av varandra för att förstå helheten.  I detta finns ett delat ansvar för bildandet och görandet. Här i ligger utmaningen att skapa delaktighet bland deltagarna genom ett lyhört cirkelledarskap. 

- Varför valde du SV som studieförbund och varför väljer man er som förening? 

- En av anledningarna var att jag arbetade som avlönad kursledare i ert programblad och under tiden så förstod jag att det fanns deltagare som ville fördjupa sig mer i ämnet. Varför inte bilda en förening inom området och så blev det! Sedan underlättar det att ha en bra kommunikativ kontaktperson som jag har haft med SV Malmö.  Jag hoppas att man väljer vår förening för att man känner sig varmt välkommen och att det finns ett hjärta i det vi gör och tror på.