Månadens cirkelledare mars

40 år som cirkelledare inom SV

 

Vi är väldigt stolta över våra fantastiska cirkelledare och lite speciellt stolta är vi över Benkt Engquist som är cirkelledare i Konsthistoria och Måleriets historia. Benkt har nämligen varit cirkelledare inom SV i 40 år. Det bär respekt med sig.

Om vi backar bandet så började allt med en akademisk examen inom konsthistoria med kompletterande studier i både Berlin och Paris. Väl hemkommen gällde det dock att försörja sig och Benkt började som lärare på Östra Grevie Folkhögskola där han delade med sig av sina kunskaper under 30 år. Det tog dock några år innan han lyckades övertyga styrelsen om att man skulle starta en konstlinje. Men eftersom det var få som anmälde sig till kurserna så var man beredda att försöka och det blev startskottet för de konstlinjer som sedan kom att spridas till ytterligare 19 folkhögskolor runt om i landet. Detta var 1966.

1978 tog SV kontakt med Benkt och efterfrågade en kurs i konstpsykologi för sina anställda i Ängelholm och det var början på samarbetet med det studieförbund som han sedan blivit trogen under 40 år.

1993 höll Benkt sin första cirkel i Konsthistoria i Malmö och sedan har det bara rullat på. Deltagarna fullkomligt älskar att lyssna till Benkt och hans enorma kunskap om konst och måleri. Vissa deltagare har varit med under 20 år. När vi frågar var inspirationen till nya ämnen kommer ifrån skrattar han och säger att förrådet är outtömligt och att man aldrig blir fullärd. Det kommer alltid ny kunskap att ta till sig och förmedla.

I sin ägo har han över 40.000 diabilder som är grunden till hans cirklar. Till detta kommer ca 7.000 skrifter. Intresset för konst har han haft ända sedan 14-årsåldern och förmedlar gärna detta till intresserade som den folkbildare han är.

Tack Benkt för ditt engagemang under de 40 första åren!