Aktiekunskap A distanskurs

Aktiekunskap A distanskurs

Ekonomi

Vill du lära dig bygga en lönsam aktieportfölj åt din familj hemifrån? Vill du lära dig investeringsfilosofi baserad på det bästa från Aktiespararna och de mest framgångsrika investerarna såsom Warren Buffett, Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson, Peter Lynch, Walter Schloss m.m? Då är det det här den perfekta nybörjarkursen för dig!

INNEHÅLL OCH MÅL
Lär dig om hur aktiemarknaden fungerar, vad det innebär att vara aktieägare, hur man bekvämt läser en årsredovisning och prospekt/memorandum samt hur du värderar aktier utifrån en professionell metodik. Få även insikt i hur du som investerare bygger din egen aktie-och fondportfölj, skattedeklarerar dina affärer(minimerar skatten), håller dig uppdaterad kring marknaden och undviker de vanligaste fallgroparna som drabbar nybörjare.

På kursen går vi igenom:
- Aktier som kapitalplacering: fördelar med diversifiering, risker
- Att undvika vanliga misstag vid aktiehandel
- Köp och försäljning av aktier, kontotyper, egen analys och insiderhandel
- Privata vs börsnoterade bolag och olika aktörer på marknaden
- Dina rättigheter som aktieägare
- Värderingsfilosofi enligt Aktiespararna och Warren Buffett m.m
- Nyemissioner, fondemission och split.
- Finansiella nyckeltal och att läsa årsrapporter.
- Granskning av nyckelpersoner och bolagets produkt/tjänst och marknad.

UPPLÄGG
2.5 timmar utförda under 6 tillfällen.
Distansbaserad där föreläsningar sker live över Skype med Facebook som plattform. I kursen ingår även ett paket videogenomgångar som läggs ut på Youtube.

FÖRKUNSKAP
Inga förkunskaper behövs

LEDARE
Andreas Jansson har studerat Corporate Finance vid Lunds Ekonomihögskola och arbetar till vardags som investerare, föreläsare och är f.d. styrelseordförande för Unga Aktiesparare i Lund. Han brinner för att engagera, utbilda och inspirera sina medmänniskor till bättre aktieaffärer med hjälp av den senaste forskningen och litteraturen inom finans.

KURSLITTERATUR
Aktie- och fondhandboken av Björn Wilke, övrigt studiematerial i form av sammanställningar, artiklar och forskningsstudier mejlas ut vid kursstart.