Språk

På denna kurs kommer du att träna på språket genom att skriva och läsa enkla meningar. Kursen kommer bestå av skriftliga och muntliga övningar främst i grupp för att förstå enkla arabiska fraser och meningar. Det är viktigt att du är aktiv under lektionerna.

INNEHÅLL OCH MÅL
Kunna kommunicera på grundläggande nivå och ha goda kunskaper om arabisk kultur och olika arabiska traditioner. I slutet av kursen kommer du att kunna klara av enkla vardagslivs situationer såsom handla och checka in på hotell, kunna läsa och skriva enkla meningar.

FÖRKUNSKAP
Du ska ha läst minst en termin eller att du har motsvarande kunskaper i arabiska.

KURSLEDARE
Nidal är både svensk och libanesisk medborgare och har sina rötter i norra Libanon i Tripoli. Nidal har undervisat i arabiska i nästan 14 år, och arbetar som tolk på ett företag här i Malmö.

KURSLITTERATUR
Vi kommer att anpassa oss enligt deltagarnas behov och intresse. Nidal kommer att dela ut stenciler lite då och då samt använda sig av böckerna, arabiska språkguiden och arabiska för nybörjare.