Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av arabiska Färdigheten ska omfatta god förståelse av det arabiska vardagstalspråket samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på arabiska

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst arabiska i minst tre terminer eller har motsvarande kunskaper i arabiska.

KURSLEDARE
Nidal är både svensk och libanesisk medborgare och har sina rötter i norra Libanon i Tripoli. Nidal har undervisat i arabiska i nästan 13 år, och arbetar som tolk på ett företag här i Malmö.

KURSLITTERATUR
Vi kommer att anpassa oss enligt deltagarnas behov och intresse. Nidal kommer att dela ut stenciler lite då och då samt använda sig av böckerna, arabiska språkguiden och arabiska för nybörjare.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.