Språk

På denna kurs kommer vi att träna på språket genom att skriva och läsa enkla meningar. Kursen kommer bestå av skriftliga och muntliga övningar främst i grupp för att förstå enkla arabiska fraser och meningar. Det är viktigt att deltagarna är aktiv under lektionerna.

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att fortsätta lägga en säker grund för den praktiska användningen av arabiska. Färdigheten ska omfatta god förståelse av det arabiska vardagliga talspråket samt att man ska kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt på arabiska.

FÖRKUNSKAP
Man ska ha läst minst tre terminer eller att har motsvarande kunskaper i arabiska

KURSLEDARE
Nidal är både svensk och libanesisk medborgare och har sina rötter i norra Libanon i Tripoli. Nidal har undervisat i arabiska i nästan 13 år, och arbetar som tolk på ett företag här i Malmö.

KURSLITTERATUR
Vi kommer att anpassa oss enligt deltagarnas behov och intresse. Nidal kommer att dela ut stenciler lite då och då samt använda sig av böckerna, arabiska språkguiden och arabiska för nybörjare.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.