Språk

På denna kurs lär man sig den modern standard arabiskan (MSA). Vi börjar med en presentation för att få en allmän bild av språket. Arabiska är ett språk med 28 bokstäver, man använder inte symboler i skriftsystemet. Alla arabiska länder kan förstå MSA även om folket använder många olika dialekter.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi arbetar från början, från alfabetet till grundläggande språkliga regler. I slutet av kursen kommer deltagarna att kunna läsa och skriva enkla ord, förstå lättare arabiska fraser och meningar och kunna kommunicera på en grundläggande nivå.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs

KURSLEDARE
Nidal är både svensk och libanesisk medborgare och har sina rötter i norra Libanon i Tripoli. Nidal har undervisat i arabiska i nästan 14 år, och arbetar som tolk på ett företag här i Malmö.

KURSLITTERATUR
Vi anpassar oss efter deltagarnas behov och intresse. Ledarens egna stenciler, böcker, arabiska språkguiden och arabiska för nybörjare.

VIKTIG INFORMATION
Här gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida.