Språk

På denna kurs lär man sig den modern standard arabiskan (MSA). Vi börjar med en presentation för att få en allmän bild av språket. Arabiska är ett språk med 28 bokstäver, man använder inte symboler i skriftsystemet. Alla arabiska länder kan förstå MSA även om folket använder många olika dialekter.

INNEHÅLL OCH MÅL
På denna kurs lär man sig den modern standard arabiskan (MSA). Vi börjar med en presentation för att få en allmän bild av språket. Arabiska är ett språk med 28 bokstäver, man använder inte symboler i skriftsystemet. Alla arabiska länder kan förstå MSA även om folket använder många olika dialekter. Vi arbetar från början, från alfabetet till grundläggande språkliga regler. Under kursen kommer vi också att ta tillfället i akt att få veta mer om landet och dess kultur. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal olika fraser för att på ett enkelt sätt kunna beskriva olika situationer som man kan hamna i.

FÖRKUNSKAPER
Inga tidigare kunskaper i arabiska behövs.

KURSLITTERATUR
Vi anpassar oss efter deltagarnas behov och intresse. Ledarens egna stenciler, böcker, arabiska språkguiden och arabiska för nybörjare.

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".