Funktionsnedsättning

Kan man kommunicera med sitt barn innan den muntliga kommunikationen är möjlig? Faktum är att i många fall kan man det. När ditt barn börjar söka ögonkontakt och följa dina handrörelser kan man börja teckna enkla tecken med barnet för att barnet efter en tid ska bygga upp sitt eget ordförråd med tecken. Kursen är riktad till föräldrar och barn som är 4 - 18 månader och kommer att ge föräldrarna redskap i form av tecken som kan användas i vardagen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Under kursens gång kommer föräldrarna att lära sig vardagstecken som kan underlätta kommunikationen mellan barn och förälder. Under lektionerna kommer barnen och föräldrarna att få möjlighet att arbeta tillsammans med leksaker och barnböcker för att lära sig nödvändiga tecken. Leksaker och bildböcker kommer att användas som stöd vid undervisningen.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare kunskaper i teckenspråk behövs.

KURSLEDARE
Jag heter Ellen Lefebvre 23 år gammal, född i Stockholm men utbildningen ”Projketledare – Media” på Malmö universitet tog mig till Malmö 2017. Jag är uppvuxen i en familj där båda mina föräldrar är döva. Under min uppväxt har dövkulturen varit en stor del av mitt liv och mitt modersmål är svenskt teckenspråk.

KURSMATERIAL
Mindre omfattande kursmaterial kommer att ges ut på plats i form av stenciler och övningsuppgifter.

VIKTIG INFORMATION
4-18 månader är enbart rekommendation, alla barn är olika och vissa barn söker kommunikationsvägar tidigare än andra. När barnet börjar söka ögonkontakt och följa föräldrarnas handrörelser kan man börja med babytecken.