Transport

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt, i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap. När man vistas på sjön är det en säkerhet för en själv och besättningen om man har förarintyg. De flesta försäkringsbolag erbjuder lägre premier till försäkringstagare som har nautisk kompetens.

INNEHÅLL OCH MÅL
Förarintyget ger deltagarna grunderna i navigation. Här lär man lära sig navigeringens grunder, och de vanligaste reglerna som gäller till sjöss, sjömanskap, rätt utrustning samt sjösäkerhet. Efter avslutad kurs ges det möjlighet att skriva upp för en auktoriserad förhörsförrättare från NFB (Nämnden För Båtlivsutbildning). Godkänt provresultat ger er stämpel i den internationella blå intygsbok som är en värdehandling och styrker er kompetens. Om det obligatoriska ”båtkörkortet” införs kommer förarintyget att ge behörigheten automatiskt.

VIKTIG INFORMATION
Teoriprov anordnas efter avslutad kurs inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Examinationsavgiften ingår ej i kursavgiften. Avgift för förhöret är 625 kronor och betalas på plats. Om man inte har en blå bok sedan tidigare tar vi fr o m 2020-09-01 avgift för boken, då blir det totala priset blir då 690 kronor.